Joomla visitor tracking and live stats

Abonet Systems – elektroniczna wymiana zamówień

i faktur z aptekami w oparciu o indeks hurtowni


Opis działania Abonet Systems w hurtowni

Hurtownia farmaceutyczna działa w systemie Abonet Systems na podstawie umowy podpisanej z operatorem i organizatorem systemu Abonet Systems spółką Abonet Systems sp. z o.o. Do działania wykorzystuje serwer Abonet Systems zainstalowany u siebie. Serwer automatycznie i bezobsługowo współdziała z programem obsługi hurtowni farmaceutycznej, serwerem u operatora systemu oraz programem Kieszeń 5 działającym w aptekach. W Abonet Systems stosowana jest elektroniczna wymiana danych: zamówień, faktur i list braków oparta o indeks hurtowni farmaceutycznej pobierany z aktualnej oferty hurtowni.

Realizacja standardu wymiany danych w systemie

Hurtownia farmaceutyczna przekazuje do systemu Abonet Systems oferty ogólne lub udostępnia z własnego Sewera oferty specjalne („gorące ceny”, pakiety producentów) i indywidualnie przygotowane dla apteki. Apteka w programie Kieszeń 5 pobiera całe oferty lub aktualizuje je na bieżąco. Apteka opracowuje zamówienie w programie aptecznym i wczytuje je do programu Kieszeń 5.  Program Kieszeń 5 wybiera każdą pozycję zamówienia z ofert hurtowni według Bloz, Bazyl lub słowników skojarzeń programów aptecznych, a dla pozycji bez odpowiedników tworzone są (do wykorzystywania w przyszłości) własne słowniki skojarzeń programu Kieszeń 5. Zamówienie wysyłane programem Kieszeń 5 do hurtowni zawiera indeks hurtowni, a hurtownia realizuje je według swojego indeksu i wydaje fakturę ze swoim indeksem.

Korzyści hurtowni z działania w systemie Abonet Systems

 • 100% bezbłędna, bezbrakowa i automatyczna realizacja zamówień; każda pozycja zamówienia jest rozpoznana przez program sprzedaży hurtowni - skrócenie czasu obsługi elektronicznych zamówień, eliminacja strat wynikłych z błędów w sprzedaży przy identyfikacji według Bloz lub Bazyl,
 • zamawianie przez aptekę wszystkich pozycji z oferty hurtowni – również bez Bloz lub Bazyl,
 • szybkie i wydajne udostępnianie aptekom aktualizowanych co 2 godziny ofert ogólnych i specjalnych oraz określanie, które oferty apteka może pobierać,
 • natychmiastowa realizacja zamówień i wydawanie list braków oraz faktur,
 • możliwość współdziałania ze wszystkimi aptekami – użytkownikami systemu Abonet Systems, hurtownia farmaceutyczna nie ponosi kosztów instalacji programu Kieszeń 5 w aptece,
 • przyjmowanie i  realizacja zamówień w jednym standardzie z programów: KS-APTEKA, Apteka Malickiego, EuroSoft Apteka, ILC, Tradiss, KOTT, COMPSOFT.

 Wybrane parametry systemu Abonet Systems

 • automatyczna aktualizacja ofert hurtowni w systemie Abonet Systems co 2 godziny (parametr),
 • czas aktualizacji oferty hurtowni w aptece – 30 sekund (przy codziennym aktualizowaniu),
 • aktualność oferty hurtowni w aptece – średnio „sprzed 3 godzin”,
 • czas realizacji zamówień w hurtowni ok. 30 sekund (realizacja automatyczna z pobraniem odpowiedzi zwrotnych).

Zasady działania hurtowni w systemie Abonet Systems

Hurtownia farmaceutyczna:

  • dokonuje zakupu serwera systemu Abonet Systems i realizuje (przy współudziale firmy Abonet Systems) sprzężenia swojego systemu obsługi z serwerem systemu Abonet Systems lub dokonuje zakupu u dostawcy swojego systemu obsługi odpowiednich modułów realizujących współdziałanie,
  • udostępnia zaakceptowanym przez siebie aptekom serwer systemu Abonet Systems w sposób ciągły.

 Firma Abonet Systems:

  • wprowadza hurtownię farmaceutyczną do systemu Abonet Systems – podpisuje umowę o działanie hurtowni w systemie Abonet Systems,
  • dokonuje instalacji serwera systemu Abonet Systems,
  • świadczy serwis zdalny: administruje działanie serwera w systemie Abonet Systems, udostępnia nowe i ulepszone wersje oprogramowania,
  • wprowadza we własnym zakresie apteki do systemu Abonet Systems oraz umożliwia wszystkim aptekom – użytkownikom systemu Abonet Systems wysyłanie zamówień elektronicznych do hurtowni.

 Wymagania systemowe i sprzętowe

 • serwer FTP (np. na Windows NT lub Linux) udostępniony, serwisowany i zabezpieczany we własnym zakresie przez hurtownię,
 • komputer do instalacji serwera ABONET Systems
 
 
Zobacz listę hurtowni w systemie Abonet.