Joomla visitor tracking and live stats

Program SpecOfe dla szefa grupy zakupowej posiada następujące możliwości:

1. Wstęp. Program SpecOfe, który jest instalowany u szefa grupy zakupowej, ściśle współpracuje z programem Kieszeń5, który jest instalowany w aptece jako program do optymalizacji     zamówień, analizowania ofert, przygotowywania zamówień, zamawiania w hurtowniach, analizowania stanów magazynów, dat ważności leków między aptekami jednego właściciela itp.

2. Przygotowanie ofert specjalnych dla wszystkich ( wybranych ) aptek z grupy zakupowej. Oferty specjalne tworzy się na podstawie oferty podstawowej wybranej hurtowni. W ofertach specjalnych podaje się ( opcjonalnie ) ceny preparatów, wynegocjowane rabaty, daty od kiedy i do kiedy obowiązuje promocja, różne komentarze, minimalne ilości, wartości itp. Odpowiednio przygotowane przez szefa grupy zakupowej oferty specjalne wysyłane są następnie automatycznie do aptek w grupie. W aptekach zainstalowany będzie program Kieszeń5 do codziennego zamawiania leków w hurtowniach. Program Kieszeń5 analizuje wszystkie oferty specjalne i proponuje najkorzystniejsze zamawianie w hurtowniach. Jeśli założymy, że półka grupy zakupowej jest dostępna dla aptek w hurtowni X, to personel w codziennym zamawianiu nie musi się martwić, jaki lek aktualnie znajduje się  na tej półce, ponieważ program Kieszeń5 automatycznie zaproponuje zakup tego leku w hurtowni X ( zakładając oczywiście, że rabat z grupy zakupowej będzie korzystniejszy od innych rabatów).

3. Przygotowanie ofert jednorazowych dla aptek w grupie. Oferty jednorazowe to propozycje, nazwijmy to - sondażowe, których celem jest szybkie przeanalizowanie potencjalnego zapotrzebowania danej apteki na pewne pozycje z oferty specjalnej. Taka oferta, po przygotowaniu w programie SpecOfe, jest wysyłana do aptek grupy. W tego rodzaju ofertach ważna jest szybkość reakcji aptek, odpowiedzi na propozycje, więc program Kieszeń5 będzie przypominał i wymuszał na aptece odpowiedź na przysłaną przez szefa grupy, ofertę jednorazową. Po wysłaniu przez aptekę odpowiedzi, szef grupy wysyła potwierdzenie otrzymania odpowiedzi aby apteka miała pewność, że informacja o zapotrzebowaniu dotarła. Głównym zadaniem mechanizmu ofert jednorazowych jest lepsze i sprawniejsze przygotowanie się do stworzenia, przez szefa grupy, przyszłej oferty specjalnej wynegocjowanej z dostawcą leków lub przygotowanie zbiorczego zamówienia, które wysyła w imieniu aptek szef grupy do dostawcy.

4. Zbieranie odpowiedzi z ofert jednorazowych od aptek w grupie. Program SpecOfe zbiera odpowiedzi od aptek grupy tworząc i wyświetlając stosowne zestawienia, które można eksportować do pliku w formacie czytanym przez programy arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel).

5. Wysyłanie biuletynów elektronicznych do aptek w grupie. W programie SpecOfe jest możliwość wysyłania informacji tekstowych, biuletynów do aptek. Program Kieszeń5 sygnalizuje, że taka informacja przyszła proponując jej wyświetlenie z możliwością jej wydrukowania.

 

Oprogramowanie dla grupy wyceniane jest indywidualnie, w tym celu prosimy o kontakt z biurem.

 

Abonet Systems skutecznie współpracuje z wieloma grupami zakupowymi.