Joomla visitor tracking and live stats

Funkcjonalności Abonet Systems dla aptek w grupach

 

Program Kieszeń 5 zawiera bardzo ważny dla grup aptek pakiet funkcjonalności związany ze wspólnym zarządzaniem magazynami. Połączenie aptek za pomocą wzajemnego podglądu na oferty pozwala na istotną redukcję wartości magazynów w aptekach, zmniejszenie zakupów w hurtowniach, a także kontrolę dat ważności i wielkości sprzedaży preparatów. Wszystkie te czynności wykonywane są równolegle do składanych zamówień i nie powodują znaczącego wydłużenia całego procesu.

Historia Sprzedaży

Program umożliwia podgląd i analizę historii sprzedaży z dowolnego okresu w aptekach znajdujących się w zamkniętej grupie aptek, Analiza historii sprzedaży oraz bieżącego stanu magazynu może znacznie usprawnić zarządzanie siecią aptek czytaj więcej...

Kieszeń 5 - mechanizmy wzajemnej kontroli magazynów

  • analiza stanów pozostałych aptek podczas rutynowych zamowień
  • wychwytywanie towarów długo zalegających
  • wychwytywanie towarów z krótka datą ważności
  • podgląd na sprzedaż innych aptek
  • podgląd na daty dostaw innych aptek
  • generowanie i przesłanie zamówienia do apteki

 

Zalegacze: zarządzanie magazynami, przesunięcia

Aplikacja Zalegacze umożliwia niezależną od procesu zamówień analizę magazynów pod kątem wychwytywania pozycji zalegających (od ustalonego czasu niesprzedanych). Pozycje zalegające w Aptece 1 są proponowane do przesunięcia po analizie wielkości sprzedaży danego preparatu w pozostałych aptekach. Automatycznie przeprowadzona błyskawiczna analiza jest oczywiście dostępna do edycji dla użytkownika.

 

Zalegacze

 

Korzyści wynikające z optymalizacji zamówień między aptekami:


Proces optymalizacji umożliwia wychwycenie następujących sytuacji:

 • pozycje zalegające - produkt zamawiany w aptece A jest dostępny w aptece B co najmniej X tygodni (X jest definiowany przez użytkownika);
 • magazyn większy niż... - produkt zamawiany w aptece A jest dostępny w aptece B co najmniej X tygodni, w ilości nie mniejszej niź Y ( Y jest definiowany przez użytkownika);
 • data ważności krótsza niż... - produkt zamawiany w aptece A jest dostępny w aptece B i jego data ważności jest krótsza niż Z (Z jest definiowany przez użytkownika); 
 • magazyn przekroczony o... - sygnalizacja, że produkt zamawiany do apteki A, w aptece B znajduje się w magazynie i jego ilość przekracza ustawioną jako pożądaną, stałą ilość sztuk o W% (W jest definiowane przez użytkownika);
Program stosując powyższe kryteria, informuje użytkownika o możliwości dokonania przesunięcia międzymagazynowego. W ramach programu możliwe jest także wysłanie przygotowanego zamówienia do aptek w grupie.