Joomla visitor tracking and live stats

1. Program nie działa poprawnie - zawiesza się w trakcie optymalizowania zamówienia elektronicznego, liczy bardzo długo lub pojawia się komunikat "Key violation". Co robić?

W takim przypadku próbujemy dostać się na początkowy ekran programu Kieszeń 5 i w górnym menu wybieramy FUNKCJE - NAPRAWIANIE BAZ DANYCH - NAPRAW. Jeśli operacja nie pomogła, próbujemy przeprowadzić tę samą czynność bezpośrednio po resecie komputera.

2. Kieszeń 5 nie widzi zamówienia przygotowanego w programie aptecznym.

Upewniamy się, czy zamówienie elektroniczne zostało zapisane na dysku w odpowiednim formacie (ewentualnie zapisujemy ponownie) i sprawdzamy, czy zamówienie zostało skierowane do właściwego dostawcy. Porównujemy ścieżkę dostępu, w której zostało zapisane zamówienie elektroniczne przez program apteczny ze ścieżką ustawioną w:  KIESZEŃ 5 - FUNKCJE - OPCJE - ŚCIEŻKI DOSTĘPU - KARTOTEKA IMPORTU ZAMÓWIEŃ - ścieżka w obu miejscach powinna być identyczna. Jeśli nie jest - ustawiamy w Kieszeni 5 ścieżkę podaną przez program apteczny w komunikacie po zapisaniu zamówienia.