Joomla visitor tracking and live stats

Kojarzenie do wielu

W mechanizmie kojarzenia pozycji pojawiła się możliwość powiązania jednej karty aptecznej z kilkoma kartami w hurtowni. Optymalizacja odbywa się wg najlepszej ceny spośród kilku powiązanych w hurtowni pozycji.

Nowa funkcjonalność pozwala wyeliminować problemy z zamawianiem towarów oferowanych przez wielu producentów, a także ułatwia szukanie i zamawianie pozycji z importu równoległego.

Przykład: Duspatalin retard - preparat dostępny z importu równoległego (okno skojarzeń):

 

okno skojarzeń w trakcie tworzenia rodziny towarów

Jak w trakcie procesu kojarzenia stworzyć "rodzinę towarów" dla Duspatalin retard:
1 –  wybieramy pozycję z proponowanych do skojarzenia i klikamy przycisk → Dodaj do rodziny;
1a – istnieje także możliwość, aby do "rodziny towarów" dopisać pozycję z oferty hurtowni → Dodaj do rodziny z oferty

Jak w trakcie zamówienia stworzyć "rodzinę towarów" dla dowolnej pozycji:

"Rodzinę towarów" stworzyć można dla każdej pozycji aptecznej znajdującej się w bieżącym zamówieniu. Aby utworzyć rodzinę podczas zamówienia wybieramy właściwą pozycję i wchodzimy do Edycji skojarzeń F2. Dalej postępujemy tak jak w powyższym przykładzie (1, 1a)

Utworzona "rodzina towarów" zostanie zapamiętana i w przyszłości, do zamówienia będzie wybierana pozycja najtańsza, spośród znajdujących się w "rodzinie". Zmiana decyzji wyboru towaru najtańszego jest możliwa przy użyciu przycisku   (pojawia się w sytuacji gdy istnieje już "rodzina towarów").